*loading*
Okružná 131, 960 01 Zvolen,skolapodnikania@skolapodnikania.sk, 0918 887 716, 0908 969 859
Súkromná stredná odborná škola podnikania Zvolen Ponuka krúžkov 2017/2018Poplatky 2017/2018Poplatky 2017/2018-dodatokUčiteliaPrihláška do krúžku na šk. rok 2017/2018Organizačná smernica riaditeĺaFotogalériaPartneriSpráva o vých. vzdel. činnosti 2015/2016

Poplatky č.účtu

Upozorňujeme všetkých žiakov a rodičov, že poplatky za jednotlivé krúžky môžete uhradiť na nižšie uvedené číslo účtu, prípadne v hotovosti prevádzkárke Bc. Kvetke Kalamárovej.

 

                                                  20316109/6500 Poštová banka

 

Platby prosíme posielať na tento účet, staré číslo je neplatné. Variabilný symbol je dátum narodenia dieťaťa /napr. dieťa nar.  5.2. 1993- 05021993

Platí sa pol roka dopredu. Na prvej hodine sa všetci žiaci musia preukázať, že poplatky boli uhradené!